Glanhawyr – ar draws amrywiol safleoedd

Gower College Swansea - Abertawe

Reference: DEC20213048
Salary: £9.69 Per Hour
Category: Facilities including Catering
Contract: Casual - Variable Hours
Save this job

Os ydych yn hoffi gweithio fel rhan o dîm glanhau prysur,  hoffem glywed gennych.

Mae gennym swyddi rhan amser ar gael ar draws amrywiol safleoedd y Coleg.

Rydyn ni’n chwilio am bobl ddibynadwy sy’n gweithio’n galed ac sy’n cael profiad o lanhau (er bod modd darparu hyfforddiant).

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod glendid y Coleg yn cael ei gynnal o ddydd i ddydd.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Benefits:
28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.
Sorry, this vacancy has expired.

You can find the latest vacancies on our search page.

Find a different job
Posted on: Fri Dec 03 2021 Closing on: January 31, 2022
Save this job
More about Gower College Swansea
Type: Further Education
Age Group: 16 - years
Gender: Mixed